Nie ma nic – oprócz powietrza i wody – bardziej esencjonalnego dla ludzkości niż pokarm. Wszak gotowanie ) to najbardziej pierwotna z technologii zainicjowanych przez człowieka. Dokąd zmierzamy? Jak używamy kuchni i świata? Jak spożywamy, odczuwamy, działamy, komunikujemy się?

Udostępnij