Menu Zarezerwuj
Puro Mag

PURO Gdańsk: NOMUS. Uwolnić sztukę!

23.08.2019 City

W Gdańsku powstaje nowa przestrzeń sztuki - otwarta i wspólnotowa. NOMUS - Nowe Muzeum Sztuki - to Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, z siedzibą na postoczniowych terenach. Właśnie została otwarta pierwsza wystawa, która pokazuje prace nad kolekcją.

Nowe Muzeum Sztuki NOMUS jest projektem nowego oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku zajmującego się sztuką XX i XXI wieku. Stawia sobie ambitne cele: po pierwsze pyta o rolę instytucji sztuki we współczesnym świecie. Bo czym jest muzeum? Instytucją która kolekcjonuje i pokazuje zbiory prac o wartości artystycznej i historycznej, sprawując tym samym opiekę nad kulturowym dziedzictwem. Współczesne muzeum wychodzi naprzeciw potrzebom widza i świata, z misją, by “pisać, czytać, publikować. Badać i uczyć. Słuchać i patrzeć”. Takie muzeum szczególnie było potrzebne w Gdańsku, mieście o burzliwej historii.

Sięgamy po nasze prawo, prawo lokalne, do napisania własnej historii sztuki od nowa. Szukamy tego, co specyficzne i wyjątkowe, co było i jest możliwe. Co jest pilne i ważne dla naszego miasta i regionu w kontekście wartości, jakie wyznajemy – wolności twórczej, wolności ekspresji, wolności badań naukowych - mówi kuratorka i twórczyni NOMUS Aneta Szyłak.


NOMUS ma być placówką wystawienniczą, edukacyjną i badawczą, która odpowie na potrzeby różnorodnej publiczności i wyzwaniom, jakie stawia sztuka naszych czasów. Twórcy i kuratorzy chcą opowiedzieć sztukę własnym językiem. Stawiają przed sobą zadanie stworzenia wnikliwego obrazu sztuki w Trójmieście uwzględniającego nie tylko sztuki wizualne, lecz także teatr, muzykę, fotografię, filmy, niszowe wydawnictwa i ruchy artystyczno-społeczne. Częścią zadania będzie wyjście poza sferę wyłącznie wizualną i dokumentowanie dźwiękowych, ruchowych i performatywnych projektów oddziałujących na widza głębiej niż sam wizualny komunikat.

Elżbieta Jabłońska, instalacja Nowe Życie, 2010, fot. Mateusz Macur

Anna Królikiewicz, Ślady proste, 2016

Anna Orbaczewska-Niedzielska, Untitled, 2017

Michał Szlaga, Stocznia 1999–2013

Siedziba muzeum znajduje się obecnie w remoncie, otwarcie planowane jest na listopad 2020. Tymczasem trwają prace nad kolekcją. Pierwsza wystawa prezentująca zbiory “NOMUS. Kolekcja w budowie” została właśnie otwarta dla publiczności:

„NOMUS. Kolekcja w budowie” to prezentacja Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Blisko 165 dzieł 29 artystek i artystów zostało wybranych spośród prac zakupionych prac przez Miasto Gdańsk w latach 2017 i 2018 z przeznaczeniem dla NOMUS. Tą prezentacją chcemy przybliżyć publiczności stan prac nad tworzeniem naszego zbioru. Poza Zieloną Bramą dwa obiekty o znaczącej skali są prezentowane w przestrzeni publicznej. Jest to instalacja Jerzego Bohdana Szumczyka pt. „SOS”, wystawiona przed siedzibą główną Muzeum Narodowego Oddział Sztuki Dawnej, a także „Nowe Życie”– neon Elżbiety Jabłońskiej, zainstalowany na budynku NOMUS w rejonie Młodego Miasta, na dawnych terenach stoczniowych”.

Jakie prace zobaczymy na wystawie? Wybrane prace mają charakter przeglądowy, ale i reprezentatywny - pokazują ideę kolekcji NOMUS. Kuratorki kierują się otwarciem na Innego, akcentują rolę kobiet w sztuce współczesnej (m.in. prace Anny Baumgart, Bogny Burskiej, Zuzanny Janin), zaznaczają rolę fotografii dokumentalnej w kreowaniu rzeczywistości i tworzeniu obrazu sztuki (m.in. fotografie Jerzego Wierzbickiego i Michała Szlagi), opowiadają o trudnych losach Gdańska i Stoczni (Zorka Wollny, Jacek Niezgoda) oraz tożsamości miejsca (Anna Królikiewicz). Ważne jest wypełnianie istotnych braków w zasobach muzealnych obiektów i dokumentacji sztuki z lat 80. i 90. XX stulecia, a więc niezwykle ważnego z powodu politycznego fermentu i transformacji społecznej okresu w historii sztuki w Trójmieście. Pierwsze zakupy sztuki lat 80. – grafika i plakat Sławomira Witkowskiego – wyznaczają ten właśnie kierunek.

Widok wystawy, fot. Maja Bieńkowska

Widok wystawy, fot. Maja Bieńkowska

Widok wystawy, fot. Maja Bieńkowska

Widok wystawy, fot. Maja Bieńkowska

NOMUS jest otwarte i oddolne, aktywnie poszukuje archiwaliów. Ważną częścią dokumentacji sztuki jest także dokumentacja życia artystycznego -  fotografie i nagrania upamiętniające zaangażowanie artystów, działalność grup artystycznych, nieformalnych ruchów i miejsc. NOMUS zaprasza każdego do dołożenia twórczej cegiełki do zbiorów muzealnych: “Pragniemy pozyskać dokumenty pokazujące, jak wyglądały nie tylko wystawy i wydarzenia, lecz także życie towarzyskie środowiska i edukacja artystyczna”. Osoby i organizacje zainteresowane przekazaniem archiwaliów do zbiorów NOMUS proszone są o kontakt na adres kontakt@nomus.gda.pl. Bo sztuka dzieje się także dzięki publiczności.

 

Wystawa NOMUS. Kolekcja w budowie

Kiedy: wernisaż 1 sierpnia 2019 o godz. 18.00, czynna 2 sierpnia – 13 października 2019
GdzieMuzeum Narodowe w GdańskuOddział Zielona Brama 
ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk
Kuratorki: Aneta Szyłak, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

www.nomus.gda.pl
www.facebook.com/nomus.gd/

 

zdjęcie główne: Krzysztof Wróblewski, Stocznia|Westerplatte, 2006

Similar articles

KRAKÓW: Miasto w mieście, Tytano w Krakowie
29.08.2016 City

KRAKÓW: Miasto w mieście, Tytano w Krakowie

Poznań: TOTEMY - na styku sztuki i ekologii
18.07.2019 City

Poznań: TOTEMY - na styku sztuki i ekologii