Puro Art
Collection

Kolekcja sztuki PURO jest integralną częścią każdego z naszych hoteli. Prezentuje sztukę współczesną w całej jej różnorodności, eksponując rozmaite formy artystyczne oraz utalentowanych twórców, których podziwiamy i chcemy wspierać. Wybrane prace wchodzą w dialog z miastem, w którym się znajdują, zachęcając gości oraz lokalną społeczność do eksplorowania otaczającej przestrzeni.

Magdalena Karpińska

Magdalena Karpińska - artystka wizualna, malarka i ilustratorka związana z Warszawą. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzy głównie obrazy, rysunki oraz prace na tkaninach, głównie na jedwabiu. Bada naturę jako nośnik emocji, symboli, religii i polityki. Dzieło traktuje jako wizual...

Dowiedz się więcej

Magdalena Karpinska Repro 2

Maria Jeglińska

Maria Jeglińska - designerka związana z Londynem. Urodziła się w Fontainebleau we Francji, w 2007 roku ukończyła kurs projektowania przemysłowego na École cantonale d'art de Lausanne w Szwajcarii. Otrzymała stypendium od Fundacji IKEA, które umożliwiło jej rozpoczęcie pracy w Galerie Kreo w Paryż...

Dowiedz się więcej

Mariajeglinska PURO Widok Vase 01

Dawid Czycz

Dawid Czycz - malarz i artysta wizualny mieszkający i tworzący w Krakowie. W 2011 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się głównie malarstwem, obiektami i wideo. Stypendysta programu rezydencjalnego Artist-in-Residence, BMUKK w Wiedniu, laureat Wyróżnienia Redakcji „Gazety Wy...

Dowiedz się więcej

Dawid Czycz Bez Tytułu 90X70 Olej Płótno 2014 (1)

Tomasz Szerszeń

Tomasz Szerszeń - artysta wizualny, fotograf, antropolog i badacz sztuki. Absolwent Fotografii w PWSFTViT w Łodzi i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk o sztuce. Członek redakcji kwartalnika „Konteksty”, współzałożyciel pisma „Widok....

Dowiedz się więcej

Tomasz Szerszeń Z Cyklu Ty. Ja. Rzeczy 1800X1229

Puro
Mag