Rezerwuj

REGULAMIN HOTELOWY PURO HOTELS („Regulamin”)

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu PURO,
  w tym lokali gastronomicznych, będących częścią ww. obiektu („Hotel”).
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu („Goście”).
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej oraz na stronie Hotelu: https://purohotel.pl/pl/corporate/regulamin.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu, jak również przez podpisanie karty rejestracyjnej, zapłatę za pozostałe usługi świadczone w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem
  i akceptuje jego warunki.

2. DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa w Hotelu trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Długość doby hotelowej określona w ust. 2 może podlegać zmianom w zależności od: typu pokoju bądź oferty wybranej przez Gościa podczas rezerwacji i ujętej w potwierdzeniu rezerwacji. Aktualna dostępność ofert 
  i pokoi Hotelu znajduje się na stronie purohotel.pl.
 4. Życzenie wydłużenia doby hotelowej, tj. wcześniejszego zameldowania przed godziną 15:00, bądź późniejszego wymeldowania po godzinie 12:00 należy zgłosić na etapie składanej rezerwacji. Jeśli życzenie takie nie zostało złożone na etapie rezerwacji, należy je zgłosić niezwłocznie po przyjeździe do Hotelu
  w recepcji hotelowej. Hotel nie gwarantuje jednak możliwości nieodpłatnego wydłużenia doby hotelowej.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Hotel zastrzega sobie również prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.

3. REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Hotel zastrzega sobie prawo do zameldowania wyłącznie osób pełnoletnich.
 2. Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji, a także do uzupełnienia przedstawionej przez pracownika recepcji karty rejestracyjnej oraz złożenia na niej podpisu.
 3. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość lub odmowy podpisania przez niego karty rejestracyjnej, Hotel może odmówić zameldowania.
 4. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin, 
  w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu innych Gości, szkody na osobie Gościa, bądź pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi Hotelu zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz Hotelu (marki).
 7. Życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu w Hotelu, poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić podmiotowi, bądź osobie trzeciej, przez którego/którą rezerwacja w Hotelu została dokonana.
 8. Jeśli rezerwacja została dokonana bezpośrednio w Hotelu to życzenie przedłużenia czy skrócenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, powinno być zgłoszone:

- przed przyjazdem do Hotelu: w formie pisemnej wysłanej na adres mailowy Hotelu, w którym Gość złożył rezerwację osobiście (informacja do Hotelu dotycząca przedłużenia, czy skrócenia pobytu powinna zawierać imię i nazwisko Gościa, datę przyjazdu/wyjazdu oraz numer rezerwacji),

- po przyjeździe do Hotelu: recepcji hotelowej.

 1. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bezkosztowej anulacji, bądź jeśli życzenie skrócenia pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.
 2. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, Hotel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową
  z zastrzeżeniem, iż jeżeli Gość dokonał rezerwacji bez możliwości bezkosztowej anulacji, Hotel obciąży Gościa opłatą za całość zarezerwowanego pobytu.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu w wysokości należności za cały pobyt, powiększonej o min. 30% podczas zameldowania (przy płatności gotówką), celem zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami.
 5. Depozyt może zostać uiszczony gotówką, bądź poprzez dokonanie preautoryzacji na karcie Gościa.
 6. Pobrany depozyt gotówkowy zostanie wydany, a preautoryzacja na karcie Gościa zostanie zwolniona podczas wymeldowania Gościa po uprzednim sprawdzeniu stanu pokoju przez pracownika Hotelu.
 7. W przypadku otwarcia rachunku za usługi gastronomiczne podczas pobytu w Hotelu, paragon fiskalny wydany będzie w recepcji Hotelu po uiszczeniu płatności za usługi, najpóźniej w chwili wymeldowania.
 8. W celu otrzymania faktury Gość powinien poinformować recepcję o tym fakcie najpóźniej podczas wymeldowania. Informacja złożona po tym czasie spowoduje wystawienie faktury na imię i nazwisko Gościa.
 9. Hotel wydrukuje fakturę za usługi hotelowe na wyraźne życzenie Gościa będącego konsumentem.
  W przeciwnym razie faktura zostanie wysłana Gościowi na adres mailowy, podany przy check-in.

4. USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

- usługi zgodnie z kategorią i standardem Hotelu,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

- sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, Hotel w pierwszej kolejności podejmie próbę ich usunięcia; jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe, Hotel dołoży wszelkich starań, aby w miarę dostępnych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób zmniejszyć niedogodności.

 1. Dodatkowo, na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- budzenie o wyznaczonej godzinie,

- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu,

- przechowanie bagażu Gościa (Hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego, zagrażających bezpieczeństwu, mających zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca), chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,

- zamawianie taksówki,

- pakiet rozmów telefonicznych,

- dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie Hotelu,

 1. Goście mogą nieodpłatnie wypożyczyć w Hotelu rowery oraz konsole Play Station i Xbox w ramach ich dostępności
  w zależności od hotelu PURO.
 2. Aby skorzystać z wypożyczalni rowerów Gość musi spełnić następujące warunki:

- przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem,

- złożyć czytelny podpis pod drukiem Regulaminu wypożyczania rowerów dostępnego w recepcji Hotelu,

- być osobą pełnoletnią, nie znajdującą się pod wpływem środków odurzających i trzeźwą.

 1. W trosce o bezpieczeństwo Gości, Hotel ma prawo odmówić usługi wypożyczenia rowerów z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.
 2. Aby wypożyczyć konsolę Play Station, czy Xbox, Gość musi spełnić następujące warunki:

- przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem,

- złożyć czytelny podpis pod drukiem Regulaminu wypożyczania konsoli do gier dostępnego w recepcji Hotelu,

- być osobą pełnoletnią.

 1. Dzieci poniżej ukończonego 13 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego śniadania hotelowego w przypadku gdy dorosły opiekun dziecka korzysta z wykupionego śniadania hotelowego. Dzieci w wieku 13 lat i powyżej mogą skorzystać z odpłatnego śniadania hotelowego.
 2. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego pobytu w Hotelu pod warunkiem, iż przebywają w pokoju z dorosłym opiekunem i nie zgłoszono potrzeby udostępnienia dostawki do spania dla dziecka.

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na dostawkę dla dziecka, koszt dostawki to 120 zł za dobę. Na zgłoszenie gościa, Hotel może udostępnić także bezpłatnie łóżeczko turystyczne dla dziecka do 4 roku życia.

Hotel zastrzega możliwość odmowy udostępnienia dostawki lub łóżeczka turystycznego w niektórych pokojach
z uwagi na ich powierzchnię i związane z tym bezpieczeństwo Gości. 
W przypadku gdy wstawienie dostawki lub łóżeczka turystycznego nie jest możliwe, Hotel dołoży wszelkich starań celem zmiany pokoju, w ramach dostępności.

Dostawki dla dzieci nie są dostępne w Hotelu PURO Wrocław.

 1. Hotel ma możliwość zweryfikowania wieku dziecka przebywającego z opiekunem w Hotelu poprzez poproszenie o okazanie dokumentu tożsamości dziecka. Hotel jest uprawniony do zweryfikowania wieku dziecka, gdy zachodzi wątpliwość co do jego wieku w sytuacji, w której wiek dziecka ma znaczenie dla jego uprawnień w Hotelu.
 2. Goście mogą korzystać za dodatkową opłatą z niestrzeżonego parkingu podziemnego.
 3. Hotel nie dokonuje rezerwacji miejsc parkingowych.
 4. Korzystanie z siłowni/sauny/usług PRISMA SPA jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem siłowni
  i strefy fitness
  , dostępnym w siłowni Hotelu w wersji skróconej oraz w pełnej wersji w recepcji Hotelu
  oraz z Regulaminem PRISMA SPA, dostępnym w recepcji PRISMA SPA. Wejście na teren siłowni/SPA oznacza automatycznie akceptację regulaminu. Wykupienie zabiegu w PRISMA SPA oznacza akceptację treści regulaminu przez korzystającego ze strefy PRISMA SPA.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia
  i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone szkody lub
  w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za nocleg lub inne usługi.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel ma prawo odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza.
 6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, świeczek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 8. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 9. Gość realizujący płatność Polskim Bonem Turystycznym jednocześnie oświadcza, że usługi hotelarskie, za które dokonuje płatności, realizowane są na rzecz dziecka, na które osobie uprawnionej, w rozumieniu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym z dnia 15 lipca 2020 r. (ze zm.), przyznano świadczenie w formie bonu.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Gość powinien umieścić wszelkie kosztowności, ważne dokumenty, pieniądze oraz inne przedmioty o znacznej wartości w sejfie.
 3. Hotel oferuje nieodpłatnie możliwość umieszczenia tych przedmiotów w sejfie depozytowym znajdującym się przy recepcji.
 4. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego w recepcji.
 5. W przypadku wystąpienia szkody, Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

 

7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego roku, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.
 3. W przypadku braku możliwości wezwania Gościa do odebrania rzeczy znalezionej w ciągu 2 lat od dnia jej znalezienia rzecz pozostawiona staje się własnością znalazcy.
 4. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty rzeczy wniesionych do Hotelu przedawniają się
  z upływem roku od dnia zaprzestania korzystania z usług hotelu przez Gościa.
 5. Hotel nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.

 

8. REKLAMACJE

 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja Hotelu.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

9. RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE, ROOM SERVICE

 

 1. Na terenie lokali gastronomicznych, będących częścią Hotelu („Lokale Gastronomiczne” lub „Lokal Gastronomiczny”) obowiązuje całkowity zakaz:

- wchodzenia i przebywania w szlafrokach, piżamie oraz strojach kąpielowych,

- spożywania własnego jedzenia i napojów (z wyjątkiem wody),

- wynoszenia jedzenia i napojów ze śniadań z restauracji.

 1. Hotel nie sprzedaje alkoholu osobom nieletnim, Gościom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających.
 2. Hotel nie sprzedaje napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom niepełnoletnim.
 3. W celu otrzymania faktury w Lokalu Gastronomicznym, Gość powinien poinformować obsługę Lokalu Gastronomicznego o tym fakcie przed wystawieniem paragonu.
 4. Wejście na teren Lokali Gastronomicznych oznacza automatycznie akceptację niniejszego regulaminu.

 

10. ZWIERZĘTA

 

 1. Hotel akceptuje obecność psów i kotów („Zwierzę” lub „Zwierzęta”) na terenie Hotelu. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu bezpłatnie. Właściciel Zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia lub uciążliwości dla innych Gości i personelu Hotelu.
 2. Zwierzęta przebywające na terenie Hotelu we wszystkich ogólnodostępnych przestrzeniach poza pokojem hotelowym, muszą obowiązkowo być prowadzone na smyczy lub ewentualnie być przenoszone w specjalnym nosidełku. Te same zasady stosują się do wszelkich zewnętrznych terenów należących do Hotelu jak ogródki, tarasy czy też patio. Zwierzęta nie mają możliwości samowolnego poruszania się po żadnej wspólnej części Hotelu.
 3. W Hotelu nie ma nakazu stosowania kagańców u psów. Wyjątkiem od tej reguły są następujące rasy psów uznane ustawowo za niebezpieczne: amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski. W przypadku ww. ras kaganiec jest obowiązkowy we wszystkich częściach Hotelu, poza pokojem Gościa.
 4. Z uwagi na bezpieczeństwo obsługi oraz Gości Hotelu, Goście podróżujący wraz ze Zwierzętami są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie obsługę Hotelu na etapie składania rezerwacji. Jeśli informacja taka nie została przedstawiona na etapie rezerwacji, należy poinformować recepcję Hotelu podczas zameldowania.
 5. Gość podróżujący ze Zwierzęciem zobowiązany jest pozostawić podczas zameldowania swój numer telefonu
  w recepcji, na wypadek konieczności kontaktu z Gościem przez personel hotelowy w sytuacji, gdy Zwierzę pozostawione w Hotelu pod nieobecność Gościa uciążliwie hałasuje lub zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych.
 6. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez Zwierzę na terenie Hotelu.
 7. Jeżeli z powodu obecności Zwierzęcia w Hotelu powstała konieczność dodatkowego czyszczenia pokoju lub innych pomieszczeń hotelowych, Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego sprzątania.
 8. Gość podróżujący ze Zwierzętami ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia spowodowane przez towarzyszące mu Zwierzęta.
 9. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania lub skrócenia pobytu - dokonania wymeldowania Gościa podróżującego ze Zwierzęciem, jeżeli obecność Zwierzęcia może naruszać lub naruszyła bezpieczeństwo obsługi lub Gości Hotelu, bądź jeśli obecność Zwierzęcia wpływa znacząco na komfort pobytu innych Gości.
 10. Zasady dotyczące przebywania Zwierząt w Lokalach Gastronomicznych:

- Wielkość psa: Hotel nie stosuje jednoznacznie takiego kryterium w ocenie możliwości przebywania psów w Lokalach Gastronomicznych. Jeśli jednak dany pies z racji swojej wielkości budzi wątpliwości personelu Hotelu pod kątem tego, czy powinien być wpuszczony do Lokalu Gastronomicznego, zaproponuje on alternatywne miejsce dla Gościa z dala od głównej sali restauracyjnej/barowej.

- Zwierzęta przebywają wyłącznie przy stoliku Gościa i na podłodze: obowiązkiem Gościa jest upewnienie się że Zwierzę znajduję się wyłącznie w obrębie stolika zajmowanego przez danego Gościa. Dodatkowo, Zwierzęta dopuszczane są wyłącznie do zajmowania miejsca na podłodze/ziemi i nie mogą przebywać na krzesłach, sofach lub jakichkolwiek meblach.

- Miska z wodą: każde Zwierzę przebywające w Lokalu Gastronomicznym (wewnątrz Hotelu lub na zewnątrz) otrzymuje miskę z wodą. Przyniesienie miski z wodą odbywa się po konsultacji z właścicielem danego Zwierzęcia.

- Strefy serwowania jedzenia (bufety): w sytuacji kiedy w Lokalu Gastronomicznym wyznaczone są w danym momencie strefy, w których wystawione jest jedzenie (bufety, przerwy kawowe itp.), właściciele Zwierząt zobowiązani są by nie wprowadzać Zwierząt do tych części Lokali Gastronomicznych i pozostawić Zwierzęta przy wyznaczonym dla siebie stoliku.

- Psy przewodnicy: prawo zobowiązuje do szczególnego traktowania osób niewidomych i psów asystujących. Zgodnie z tym ten typ psów traktowany jest wyjątkowo i może mieć dostęp do wszelkich części Lokali Gastronomicznych, do których normalnie ma dostęp sam Gość, np. nie obowiązuje wyłącznie pod kątem stref serwowania posiłków.

 

11. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia, w tym w szczególności: tytoniu, nowatorskich wyrobów tytoniowych (podgrzewaczy tytoniu), papierosów elektronicznych, używania waporyzatorów oraz innego rodzaju urządzeń służących paleniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W przypadku złamania postanowienia Regulaminu dot. zakazu palenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Hotel ma prawo nałożyć na Gościa karę pieniężną w wysokości 500 PLN, na co Gość wyraża zgodę.
 2. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją straży pożarnej, Hotel nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji straży pożarnej, na co Gość wyraża zgodę.
 3. Nieuzasadnione włączenie alarmu przeciwpożarowego wiąże się z nałożeniem na Gościa kary pieniężnej
  w wysokości 500 PLN, a w przypadku interwencji straży pożarnej Gość zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z przyjazdem straży, na co Gość wyraża zgodę.
 4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 07:00.
 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt pozostałych Gości Hotelu.
 8. Obsługa zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren hotelu osób niekorzystających z usług świadczonych przez obiekt bez podawania przyczyny.
 9. Wykorzystywanie przestrzeni Hotelu do realizacji zdjęć lub nagrań m. in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Hotelu oraz uiszczenia wynagrodzenia z tego tytułu.
 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych oraz częściach wspólnych Hotelu ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 11. Kwestie związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych uregulowane zostały szczegółowo w polityce prywatności PURO Hotels, której treść dostępna jest w recepcji hotelu, bądź na stronie: https://purohotel.pl/pl/corporate/legal.
 12. Części wspólne wraz z wejściami do Hotelu i wjazdem na parking objęte są monitoringiem wizyjnym. Rejestracji i zapisowi podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku). Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, po tym terminie dane są automatycznie nadpisywane.
 13. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na terenie Hotelu – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Szczegółowa informacja na temat monitoringu oraz uprawnień Gości w tym zakresie udostępniona jest w recepcji Hotelu.
 14. Wszelkie uwagi dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres mailowy [email protected] llub na adres: Puro Hotels Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.